Thông tin văn bản
Kế hoạch số 960/KH-UBND ngày 13/05/2019 Kế hoạch tập huấn cho CT UBND cấp xã là thành viên Ban đại diện, CB Hội đoàn thể các cấp, Tổ TL&VV, Ban giảm nghèo cấp xã và Trưởng ấp, khu phố năm 2019
Số ký hiệu: 960/KH-UBND Ngày ban hành: 13/05/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch tập huấn cho CT UBND cấp xã là thành viên Ban đại diện, CB Hội đoàn thể các cấp, Tổ TL&VV, Ban giảm nghèo cấp xã và Trưởng ấp, khu phố năm 2019
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 960.ub.PDF