Thông tin văn bản
Văn bản số 2715/VP-KTTC ngày 05/07/2016

Về việc :Triển khai thực hiện Thông tư số 09/2016/TT-BCT

Số ký hiệu: 2715/VP-KTTC Ngày ban hành: 05/07/2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc :Triển khai thực hiện Thông tư số 09/2016/TT-BCT

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 2715VPKTTC2016.rar