Thông tin văn bản
Báo cáo số 410/QÐ-TTg ngày 04/04/2017

Về việc: ban hành KH triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản

Số ký hiệu: 410/QÐ-TTg Ngày ban hành: 04/04/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu:

Về việc: ban hành KH triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 410QDTTg2017.pdf