Thông tin văn bản
Văn bản số 6207/VP-KT ngày 17/09/2021 Sao gửi Nghị định số 83/2021/NĐ-CP của Chính phủ
Số ký hiệu: 6207/VP-KT Ngày ban hành: 17/09/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Nghị định số 83/2021/NĐ-CP của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20211006160447.zip