Thông tin văn bản
Văn bản số 1774/VP-KSTTHC ngày 19/03/2021 Công văn về việc sao gửi văn bản của Bộ Tư pháp
Số ký hiệu: 1774/VP-KSTTHC Ngày ban hành: 19/03/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Công văn về việc sao gửi văn bản của Bộ Tư pháp
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210323162041.zip