Thông tin văn bản
Văn bản số 1233/VP-KTTC ngày 28/02/2020 sao gửi Quyết định số 486/QĐ-BTNMT ngày 26/02/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số ký hiệu: 1233/VP-KTTC Ngày ban hành: 28/02/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 486/QĐ-BTNMT ngày 26/02/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200303074917.zip