Thông tin văn bản
Quyết định số 1469/QĐ-UBND ngày 05/07/2019 Thu hồi 1.197,9 m2 đất tại phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh thuộc quyền sử dụng của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh
Số ký hiệu: 1469/QĐ-UBND Ngày ban hành: 05/07/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Thu hồi 1.197,9 m2 đất tại phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh thuộc quyền sử dụng của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1469.qd.signed.pdf