Thông tin văn bản
Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc triển khai và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”
Số ký hiệu: 85/NQ-HĐND Ngày ban hành: 09/12/2022
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc triển khai và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 12 năm 2022 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 85-NQ-HDND-TLDGS CTMTQG NTM 2021-2025- KHT6.PDF