Thông tin văn bản
Văn bản số 4690/VP-KSTTHC ngày 05/06/2023 sao gửi Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 30/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 4690/VP-KSTTHC Ngày ban hành: 05/06/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 30/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230607142546.zip