Thông tin văn bản
Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 48/2016/QĐ-UBND Ngày ban hành: 19/12/2016
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: số 02 năm 2017 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 482016QDUBND2016.docx