Thông tin văn bản
Quyết định số 53/2015/QĐ-UBND ngày 09/10/2015

Ban hành Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động Khuyến nông thường xuyên  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 53/2015/QĐ-UBND Ngày ban hành: 09/10/2015
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động Khuyến nông thường xuyên  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 11 năm 2015 Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 532015QDUBND2015.doc