Thông tin văn bản
Văn bản số 3455/VP-KGVX ngày 31/05/2021 sao gửi Thông tư số 14/2021/TT-BGDĐT ngày 20/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số ký hiệu: 3455/VP-KGVX Ngày ban hành: 31/05/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 14/2021/TT-BGDĐT ngày 20/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210607075549.zip