Thông tin văn bản
Văn bản số 5204/VP-NCPC ngày 23/07/2020 sao gửi Thông tư số 03/2020/TT-BNV
Số ký hiệu: 5204/VP-NCPC Ngày ban hành: 23/07/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 03/2020/TT-BNV
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200730142618.zip