Thông tin văn bản
Kế hoạch số 289/KH-UBND ngày 18/02/2020 Tổ chức diễn tập phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh năm 2019
Số ký hiệu: 289/KH-UBND Ngày ban hành: 18/02/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Tổ chức diễn tập phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh năm 2019
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 289.ub.signed.pdf