Thông tin văn bản
Văn bản số 2160/VP-NCPC ngày 01/04/2020 Sao gửi Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 của Bộ Công an
Số ký hiệu: 2160/VP-NCPC Ngày ban hành: 01/04/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 của Bộ Công an
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200406102042.zip