Thông tin văn bản
Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015

Số ký hiệu: 23/2014/NQ-HĐND Ngày ban hành: 11/12/2014
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 13 năm 2014 Người ký:
Đính kèm: 232014NQHDND2014.doc