Thông tin văn bản
Văn bản số 6356/VP-NCPC ngày 01/09/2020 Sao gửi nghị quyết số 123/NQ-CP ngày 31/8/2020 về Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2020
Số ký hiệu: 6356/VP-NCPC Ngày ban hành: 01/09/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi nghị quyết số 123/NQ-CP ngày 31/8/2020 về Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2020
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200910195635.zip