Thông tin văn bản
Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 58/2015/QĐ-UBND Ngày ban hành: 15/12/2015
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 12 năm 2015 Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 582015QDUBND2015.doc