Thông tin văn bản
Văn bản số 1576/VP-NC ngày 12/03/2022 sao gửi Quyết định số 65/QĐ-TTCP ngày 08/3/2022 của Thanh tra Chính phủ
Số ký hiệu: 1576/VP-NC Ngày ban hành: 12/03/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 65/QĐ-TTCP ngày 08/3/2022 của Thanh tra Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220322141718.zip