Thông tin văn bản
Công văn số 635/UBND-NC ngày 07/03/2024 Chấn chỉnh, thực hiện nghiêm quy định về việc đi nước ngoài, hoạt động đối ngoại và công tác phi chính phủ trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu: 635/UBND-NC Ngày ban hành: 07/03/2024
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Chấn chỉnh, thực hiện nghiêm quy định về việc đi nước ngoài, hoạt động đối ngoại và công tác phi chính phủ trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Võ Đức Trong
Đính kèm: 635 ub 2024_Signed.pdf