Thông tin văn bản
Văn bản số 1738/VP-KT ngày 19/03/2021 sao gửi Quyết định số 386/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 1738/VP-KT Ngày ban hành: 19/03/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 386/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210323161953.zip