Thông tin văn bản
Quyết định số 2299/QĐ-UBND ngày 14/09/2018 Quyết định công nhận kết quả thực hệin đề tài KHCN cấp tỉnh
Số ký hiệu: 2299/QĐ-UBND Ngày ban hành: 14/09/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định công nhận kết quả thực hệin đề tài KHCN cấp tỉnh
Lĩnh vực: Đầu tư - Xây dựng Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 2299.pdf