Thông tin văn bản
Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 Nghị quyết về thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong cùng một loại đất trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 24/2021/NQ-HĐND Ngày ban hành: 09/12/2021
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị quyết về thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong cùng một loại đất trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 12 năm 2021 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 24-2021-NQ-HDND QUY HOACH SD DAT 2020-KH SD DAT KY CUOI 2016-2020.PDF