Thông tin văn bản
Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 20/06/2013

Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND Về việc Quy định chính sách hỗ trợ đối với hộ cận  nghèo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2013-2015

Số ký hiệu: 28/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 20/06/2013
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND Về việc Quy định chính sách hỗ trợ đối với hộ cận  nghèo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2013-2015

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 09 năm 2013 Người ký:
Đính kèm: 282013QDUBND2013.doc