Thông tin văn bản
Văn bản số 2580/UBND-KTN ngày 19/10/2018 Hội nghị Tổng kết công tác PCTT&TKCN công trình thủy lợi Dầu Tiếng-Phước Hòa năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018
Số ký hiệu: 2580/UBND-KTN Ngày ban hành: 19/10/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Hội nghị Tổng kết công tác PCTT&TKCN công trình thủy lợi Dầu Tiếng-Phước Hòa năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018
Lĩnh vực: Đầu tư - Xây dựng Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 2580.ub.PDF