Thông tin văn bản
Văn bản số 8363/VP-KGVX ngày 19/09/2023 sao gửi Quyết định số 1080/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về Trẻ em
Số ký hiệu: 8363/VP-KGVX Ngày ban hành: 19/09/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 1080/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về Trẻ em
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230925102708.zip