Thông tin văn bản
Văn bản số 8571/VP-NC ngày 14/12/2021 sao gửi NĐ 105
Số ký hiệu: 8571/VP-NC Ngày ban hành: 14/12/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi NĐ 105
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20211229140403.zip