Thông tin văn bản
Văn bản số 2639/UBND-KTN ngày 26/10/2018 Góp ý dự thảo “Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi”.
Số ký hiệu: 2639/UBND-KTN Ngày ban hành: 26/10/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Góp ý dự thảo “Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi”.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2639.ub.PDF