Thông tin văn bản
Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 21/06/2011

Ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 18/2011/QĐ-UBND Ngày ban hành: 21/06/2011
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 07 năm 2011 Người ký:
Đính kèm: QD_18_2011.doc