Thông tin văn bản
Văn bản số 626/VP-KT ngày 31/01/2023 Sao gửi Thông tư số 39/2022/TT-BCT ngày 30/12/2022 của Bộ Công Thương
Số ký hiệu: 626/VP-KT Ngày ban hành: 31/01/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 39/2022/TT-BCT ngày 30/12/2022 của Bộ Công Thương
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230203084101.zip