Thông tin văn bản
Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 20/07/2023 Nghị quyết Về việc giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Số ký hiệu: 88/NQ-HĐND Ngày ban hành: 20/07/2023
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị quyết Về việc giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Lĩnh vực: Đầu tư - Xây dựng Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 07 năm 2023 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 88-NQ-HDND - XAY DUNG NONG THON MOI_0001.pdf