Thông tin văn bản
Văn bản số 6401/VP-NCPC ngày 03/09/2020 Sao gửi Quyết định số 1323/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 6401/VP-NCPC Ngày ban hành: 03/09/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 1323/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200910195835.zip