Thông tin văn bản
Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 31/03/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 5 Quyết định số 89/2008/QĐ-UBND, ngày 10/11/2008 của UBND tỉnh Tây Ninh Ban hành Quy định phạm vi   khu vực phải xin phép xây dựng khi lắp đặt các trạm thu, phát sóng  thông tin di động ở đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 13/2010/QĐ-UBND Ngày ban hành: 31/03/2010
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 5 Quyết định số 89/2008/QĐ-UBND, ngày 10/11/2008 của UBND tỉnh Tây Ninh Ban hành Quy định phạm vi   khu vực phải xin phép xây dựng khi lắp đặt các trạm thu, phát sóng  thông tin di động ở đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 03 năm 2010 Người ký:
Đính kèm: QD_13-2010-UBND_T.doc