Thông tin văn bản
Văn bản số 5008/VP-KGVX ngày 14/09/2018 sao gửi hưởng dẫn 9513/HD-BCĐ
Số ký hiệu: 5008/VP-KGVX Ngày ban hành: 14/09/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi hưởng dẫn 9513/HD-BCĐ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 5008.rar