Thông tin văn bản
Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm(%) phân chia các khoản thu chia giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 21/2021/NQ-HĐND Ngày ban hành: 09/12/2021
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm(%) phân chia các khoản thu chia giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 12 năm 2021 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 21-2021-NQ-HDND PHAN CAP NGUON THU CHI TL% ON DINH NS 2022-2025.PDF