Thông tin văn bản
Báo cáo số 30/2017/NÐ-CP ngày 28/03/2017

Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Số ký hiệu: 30/2017/NÐ-CP Ngày ban hành: 28/03/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu:

Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 302017NDCP2017.pdf