Thông tin văn bản
Văn bản số 4968/VP-TTHCC ngày 15/07/2020 Sao gửi Nghị định số 77/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 của Chính phủ
Số ký hiệu: 4968/VP-TTHCC Ngày ban hành: 15/07/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Nghị định số 77/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200716082621.zip