Thông tin văn bản
Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 02/04/2013

Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 10/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 02/04/2013
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 05 năm 2013 Người ký:
Đính kèm: 102013QDUBND2013.doc