Thông tin văn bản
Văn bản số 2831/VP-KTTC ngày 11/07/2016

Về việc : Triển khai thực hiện Thông tư số 69/2016/TT-BTC

Số ký hiệu: 2831/VP-KTTC Ngày ban hành: 11/07/2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : Triển khai thực hiện Thông tư số 69/2016/TT-BTC

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 2831VPKTTC2016.rar