Thông tin văn bản
Văn bản số 522/VP-TH ngày 20/01/2021 Sao gửi văn bản (Nghị quyết số 195/NQ-CP ngày 31/12/2021)
Số ký hiệu: 522/VP-TH Ngày ban hành: 20/01/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi văn bản (Nghị quyết số 195/NQ-CP ngày 31/12/2021)
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210127143040.rar