Thông tin văn bản
Báo cáo số 217/BC-UBND ngày 25/07/2019 Kết quả hoạt động đối ngoại 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Số ký hiệu: 217/BC-UBND Ngày ban hành: 25/07/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Kết quả hoạt động đối ngoại 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 217.bc.signed.pdf