Thông tin văn bản
Quyết định số 2583/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 Quyếtđịnh về ban hành Quy chế phối hợp trong thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 2583/QĐ-UBND Ngày ban hành: 29/11/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyếtđịnh về ban hành Quy chế phối hợp trong thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2583.qd.signed.pdf