Thông tin văn bản
Văn bản số 5265/VP-TTHCC ngày 27/07/2020 sao gửi văn bản
Số ký hiệu: 5265/VP-TTHCC Ngày ban hành: 27/07/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi văn bản
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200730142653.zip