Thông tin văn bản
Văn bản số 7023/VP-KT ngày 22/09/2022 Sao gửi Công văn số 5542/BTNMT-TCQLĐĐ của Bộ Tài nguyên và Môi trường liên quan đến của Khẩu quốc tế Tân Nam
Số ký hiệu: 7023/VP-KT Ngày ban hành: 22/09/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Công văn số 5542/BTNMT-TCQLĐĐ của Bộ Tài nguyên và Môi trường liên quan đến của Khẩu quốc tế Tân Nam
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220928094425.zip