Thông tin văn bản
Kế hoạch số 352/KH-UBND ngày 01/03/2019 Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2019
Số ký hiệu: 352/KH-UBND Ngày ban hành: 01/03/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2019
Lĩnh vực: Đầu tư - Xây dựng Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 352.ub.PDF