Thông tin văn bản
Công văn số 2203/UBND-KTTC ngày 15/09/2020 Triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường
Số ký hiệu: 2203/UBND-KTTC Ngày ban hành: 15/09/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 2203 ub.signed.pdf