Thông tin văn bản
Công văn số 1271/UBND-TKTH ngày 20/06/2019 Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
Số ký hiệu: 1271/UBND-TKTH Ngày ban hành: 20/06/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1271.ub.signed.pdf