Thông tin văn bản
Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND ngày 10/10/2012

Về chính sách hỗ trợ đối với xã khó khăn của tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2012-2015.

Số ký hiệu: 20/2012/NQ-HĐND Ngày ban hành: 10/10/2012
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về chính sách hỗ trợ đối với xã khó khăn của tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2012-2015.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 08 năm 2012 Người ký:
Đính kèm: 212012NQHDND.docx