Thông tin văn bản
Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 22/07/2016

Về việc quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 25/2016/QĐ-UBND Ngày ban hành: 22/07/2016
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Về việc quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: số 05 năm 2016 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 252016QDUBND2016.docx