Thông tin văn bản
Quyết định số 1867/UBND-TKTH ngày 30/08/2019 Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch KTXH, ANQP; xây dựng cơ bản và thu, chi ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019.
Số ký hiệu: 1867/UBND-TKTH Ngày ban hành: 30/08/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch KTXH, ANQP; xây dựng cơ bản và thu, chi ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019.
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 1867.ub.signed.pdf